Použitá čistička KUTR 800/1800

28.7.2016 12:04

Čistička KUTR 800/1800 je vhodná na čištění drobných semen např. máku.

Ve většině případů je na tomto stroji možné předčištěný mák čistit na prodejní kvalitu 99,7%! Pouze pokud mák obsahuje těžké příměsi a plevele, je nutné čistit také na pneumatickém stole KPS.

Stroj je z roku 2013, minimálně provozovaný.

Bližší informace o nabízeném stroji naleznete zde.