Mladý zemědělec roku 2013 používá čističku JK Machinery

8.1.2015 12:18
Gratulace společnosti Noragros s.r.o. k získání ocenění Mladý farmář roku 2013!
Naše společnost si velice váží spolupráce s lidmi, kteří si jdou cílevědomě a poctivě za svým cílem. Proto jsme upřímně potěšeni oceněním, které se dostalo panu Václavovi Noskovi, jakožto zakladateli společnosti Noragros a našemu spokojenému zákazníkovi.
Je nám ctí, že jsme v minulém roce mohli společnosti Noragros dodat a instalovat čističku zrnin PVT 1020 s příslušenstvím, která plně slouží k potřebám našeho zákazníka.
Do dalších let přejeme společnosti Noragros hodně úspěchů a spokojených zákazníků, stejně jako vlastních zaměstnanců.