Vibrační třídiče KUT

Vibrační sítový třídič

Technické parametry pro Vibrační třídiče KUT

Vibrační sítový třídič KUT čistí všechny druhy obilovin a dalších plodin, drobných semen, máku, sušených bylin, koření, tabáku nebo soli. Produkt je oddělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).

TYP STROJE300500800
VÝKON
Předčištěnít/h1,5615
Průmyslové čištěnít/h1410
Jemné čištěnít/h0,525
ROZMĚRY
Délkamm117015301970
Šířkamm7209201240
Výškamm148013001560
OSTATNÍ
Sítová plocha hrubá0,30,81,9
Příkon KUTkW0,30,50,5
Příkon ventilátorukW0,51,11,5
Hmotnostkg140220350
POZNÁMKA

Výkon – Výkonové údaje platí pro češtění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m3, vlhkost max. 16%.
Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje.

KE STAŽENÍ
1,0 MB KUT

Čištěný materiál prochází přes dvojici kmitajících sít. Kmity jsou vyvozovány dvojicí vibromotorů. Síta jsou samočinně čištěna pružnými kuličkami. Velikost otvorů sít je volena v závislosti na plodině a typu nečistot, které mají být odstraněny. Integrovaná aspirační skříň zajišťuje odstranění lehkých nečistot jako plevy a prach na výstupu stroje. Pro odsávání a čištění vzduchu z aspirační skříně doporučujeme použít radiální ventilátor s odstředivým cyklónovým odlučovačem.

Jednoduchá stavebnicová konstrukce předurčuje tento stroj pro účely posklizňového zpracování zemědělských plodin pro menší zemědělské podniky i pro speciální účely třídění a prosévání. Je vhodný pro všechny případy prosévání a třídění, a to i tam, kde se často mění tříděný materiál. Přitom je možné veškeré části, které přichází do styku s tříděným materiálem dokonale vyčistit.

Přednosti:

 • Vysoký výkon při malých rozměrech stroje
 • Účinné vzduchové čištění lehkých nečistot v aspirační skříni
 • Úsporný provoz a nízká spotřeba energie
 • Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
 • Snadná a rychlá výměna sít jednou osobu
 • Nejmodernější řešení s vysokou úrovní spolehlivosti
 • Svařovaná ocelová konstrukce pro maximální odolnost
 • Účinné čištění sít pomocí pružných kuliček

Možnost použití:

 • Předčistička a čistička obilí a zrnin v zemědělství (posklizňové linky)
 • Čistička osiv
 • Třídění a oddělování příměsí v potravinářských linkách
 • Třídění a oddělování příměsí v technologických linkách

Stroj je možné doplnit volitelným příslušenstvím:

 • vzduchová předčistička (oddělení prachu před sítovým čištěním)
 • odklasňovač, drhlík
 • přídavné síto pro čištění propadu spodního síta
 • odsávání prachových podílů z propadu a další

 

Poptat tento produkt

Produktová řada

Vibrační třídiče PVT

Vibrační sítový třídič

Jemné třídiče KUTR

Čistička drobných semen, trav a osiv

Pneumatické třídící stoly KPS

Pneumatický třídící stůl

Odkaménkovávače KVOR

Odkaménkovač

Maloprůměrové odíračky KMPO

Maloprůměrová odíračka

Maloprůměrové loupačky KMPL

Maloprůměrová loupačka

Loupačka špaldy KMPP

Loupačka špaldy

Diskové loupačky KDL

Disková loupačka

Nárazové loupačky KLS

Nárazová loupačka