JK Machinery

Silo Šumná

Čistička PVT 1020 ve skladovacím sile 20 000 t
Navos, a.s. (AGROFERT), Česká republika

ZD Zderaz

Posklizňová linka se skladovacími sily 4x500 t
ZD Zderaz, Česká republika

Hindický

Posklizňová linka s čističkou PVT 1000
Hindický, s.r.o., Slovenská republika

Choustník

Poskližnová linka s čističkou PVT 1020
ZoD Podhradí, Česká republika

PD Pokrok

Malá linka na osiva s čističkou KUT 800
PD Pokrok, Slovenská republika

TEKMAR

Linka na výrobu ovesných vloček
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Slovenská republika