JHD 06

JHD 06

JHD Diskové loupačky

Diskové loupačky JHD slouží k oddělení slupek semen, která nelpí pevně na jádru. Používají se zejména na loupání některých drobných semen jako je proso nebo pohanka.

Surovina vedená na proces loupání musí být velmi dobře vyčištěná, především musí být zbavená kamínků a kovových částic, které mohou poškodit loupací plášť a semena musí být roztříděna podle velikosti (kalibrovaná).

Disková loupačka loupe semena ve spáře mezi pevným a rotujícím kotoučem. Rotující disk je uložen ve valivých ložiscích s vysokou únosností. Nerotující disk je vertikálně posuvný. Jeho přibližováním nebo oddalováním od rotujícího kotouče dochází ke změně velikosti loupací spáry, tj. mezery mezi oběma kotouči. Povrch rotoru a statoru se mění v závislosti na druhu loupané suroviny. Nastavení optimální loupací spáry mezi rotorem a statorem diskové loupačky je podle velikosti zrn dané suroviny. Surovina musí být dávkována do diskového loupacího stroje rovnoměrně.

Před loupací stroj je nutné zařadit permanentní magnet. Pro vysokou efektivitu procesu loupání a minimální poškození vyloupaných zrn, se doporučuje zařadit před loupací stroj proces kalibrace zrn podle velikosti. Za loupačku se doporučuje zařadit aspirační skříň pro odsátí slupek, resp. další technologii pro roztřídění a vyčištění vyloupaného materiálu.


Přednosti:
  • Robustní konstrukce celého stroje i uložení rotujícího kotouče
  • Snadné nastavování mlecí spáry a tím i intenzity loupání
  • Šetrné působení na zrno
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Kompaktní uspořádání
  • Bezprašný provoz
Možnost použití:
  • Mechanické oddělování slupek, které nelpí pevně na jádru
  • Loupání semen, ze kterých se při loupání neuvolňuje olej, který by mohl znečistit loupací kotouč
  • Loupání zejména drobných semen (proso, pohanka) po jejich kalibraci

Technická data:
Typ stroje JHD 06
VÝKON
Výkon t/h 0,2-0,6
ROZMĚRY
Délka mm 1505
Šířka mm 940
Výška mm 1255
OSTATNÍ
kW 4
Hmotnost kg 480