JK Machinery

O společnosti

Společnost JK Machinery a.s. disponuje třicetiletou zkušeností vývoje a výroby speciálních zařízení pro zemědělství a potravinářský průmysl. Hlavním směrem činnosti je výroba zařízení, návrh a dodávka kompletních technologií pro čištění, třídění, loupání a mletí zemědělských produktů. Firma se rovněž zabývá návrhem a dodávkami speciálních technologií pro mlýny, loupárny, vločkárny, sladovny, pivovary a další potravinářské provozy.

JK Machinery vyrábí a dodává čističky obilí zemědělským podnikům již ve třech světadílech. Kromě Evropy našly technologie čištění zrnin úspěšné uplatnění například pro výrobu osiv v jihoafrické Zambii nebo pro čištění obilí v drsných podmínkách ruské Sibiře. Konstrukčně inovativní a důmyslná, ale přitom pro obsluhu a servis většinou maximálně jednoduchá zařízení zajistí zpracovatelům obilí a dalších plodin rychlou návratnost investice. Zákazníci zároveň získávají velmi účinná a komplexní řešení pro posklizňové zpracování ve svých podnicích.

 

Co nabízíme

Vlastní vývojové kapacity a výrobní provoz JK Machinery jsou stěžejní pro realizaci dodávek komplexních technologií jak pro malé rodinné rmy, tak pro velké výkupní či osivářské podniky. Zařízení JK Machinery umožňují posklizňově zpracovávat prakticky všechny druhy obilovin, olejnin či luskovin. Technologie čištění, třídění a dalšího zpracování zemědělských plodin bývají dle požadavků zákazníka navrhovány i pro nestandardní parametry vstupního materiálu, kde použití jiných technologií bývá obtížné nebo nemožné.Stroje a zařízení JK Machinery jsou vyvíjeny s pomocí nejmodernějšího programového vybavení a jejich vlastní výroba probíhá na CNC strojích. Kompletaci zajišťují zkušení specialisté, samozřejmostí je pečlivá výstupní kontrola a provozní testy před expedicí.

Pro dosažení optimálního výsledku navrhovaných technologických linek projektanti JK Machinery vhodně kombinují fyzikální principy různých strojů, přičemž kromě použitého nejmodernějšího počítačového vybavení má též neocenitelnou roli mnohaletá osobní zkušenost v této oblasti.Kromě projektů v zemědělství a potravinářství rma své zkušenosti čím dál více využívá i v dalších průmyslových oborech, například při recyklaci průmyslových odpadů. Specialisté JK Machinery jsou připraveni i pro realizaci nestandardních či inovativních zákaznických požadavků, vč. řešení „na klíč“.

Naše koncepce

Společnost JK Machinery se neorientuje pouze na dodávky zařízení či technologických celků, ale i na dlouhodobou spolupráci se svými zákazníky. Cílem je vždy nalézt optimální technické řešení pro daného klienta a následně pomoci zabezpečit bezproblémový provoz dodané technologie. Pro své zákazníky tedy kromě moderních technologií zajišťuje i komplexní doplňující servis:

  • Bezplatné konzultace pro výběr optimálního řešení
  • Pomoc s výběrem zařízení s ohledem na všechny technické požadavky a klimatické podmínky každého podniku
  • Záruční a pozáruční servis
  • Odborné školení obsluhy
  • Originální náhradní díly a oficiální síť zástupců
  • Montáž nových linek a jejich uvedení do provozu
Chcete se také stát naším spokojeným klientem?
Chcete se také stát naším spokojeným klientem?
Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.