JGD 05

JGD 05

JGD 08

JGD 08

JGD Odkaménkovače

Odkaménkovače JGD slouží k oddělení těžké frakce (kaménky, písek) z hlavního proudu materiálu (zrno) na základě rozdílné specifické hmotnosti obou frakcí. Materiál je přiváděn na nakloněné síto, na kterém vlivem kmitání a proudu vzduchu dochází k vytvoření fluidní vrstvy a k rozvrstvení tříděného materiálu od lehkého navrchu k těžkému dole.

Vlivem kmitání se těžší materiál (kaménky) v dolní vrstvě pohybuje po sítu směrem nahoru. Lehký materiál ve vrchní vrstvě (fluidní vrstva) postupuje po sítě dolů na hladině vrstvy materiálu. Vyčištěný produkt i kaménky vypadávají přes klapky do výpadových košíků. Podle vstupního materiálu je možné nastavit: sklon síta, velikost kmitu, úhel vrhu částic a množství odsávaného vzduchu. Stroj je schopen odstranit i příměsi s jemně rozdílnou objemovou hmotností než je obilí, např. řepku, která odchází do výpadu společně s kaménky. Poměr těchto frakcí je možné plynule měnit. Standardně je stroj vybaven odsáváním lehkých nečistot nad výpadem čištěného materiálu. Výsledný produkt je běžně vyčištěn na čistotu 99,9 % oddělitelných nečistot a příměsí. Odsávaný vzduch je nutné čistit. Stroje je možné dodat s recirkulací vzduchu, která umožňuje znovu využít až 90% vzduchu, což snižuje množství odsávaného vzduchu, který je třeba vyčistit ve filtrech nebo cyklonech.


Přednosti:
 • Vysoká účinnost
 • Malé rozměry a kompaktní uspořádání
 • Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
 • Minimální nároky na údržbu
 • Snadné seřizování parametrů
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Bezprašný provoz
Možnosti použití:
 • Mlýny – odkaménkování, rozdělení zrna na lehké a těžké frakce
 • Sladovny – odkaménkování ječmene, sladu
 • Loupárny – oddělování oloupaných a neoloupaných zrn
 • Další potravinářské provozy

Technická data:
Typ stroje JGD 03 05 08 12
VÝKON
Výkon t/h 1-2 2-6 6-12 8-16
ROZMĚRY
Délka mm 1170 1640 1835 1850
Šířka mm 780 1020 1320 1660
Výška mm 1335 1745 1750 2330
OSTATNÍ
Sítová plocha hrubá 0,21 0,5 1 1,5
Spotřeba vzduchu - odsávání m³/h 1512 3600 7200 10800
Hmotnost kg 205 380 450 640
POZNÁMKA
Rozměry a hmotnosti uvedeny bez ventilátoru. Výkon uveden na pšenici. Materiál vedený na odkaménkovač JGD musí být vyčištěn na sítech a vzduchem. Množství odsávaného vzduchu je větší pro těžší materiály (např. luštěniny) a menší pro lehké materiály (např. slunečnice).