JGT 12

JGT 12

JGT 23

JGT 23

JGT Pneumatické třídící stoly

Pneumatické třídící stoly JGT jsou určeny pro třídění materiálů se stejnou velikostí zrna, ale s rozdílnou specifickou hmotností. Nejčastěji se tyto stroje používají na čištění osiv a drobných semen.

Představují vyšší stupeň čištění, než který mohou nabídnout sítové třídiče s aspiračními kanály. Čistota výsledného produktu běžně dosahuje čistoty vyšší než 99,9 % oddělitelných nečistot a příměsí.

Základem je pracovní síto z vysoce kvalitní plastické hmoty s dlouhou životností. Pod toto síto je vháněn vzduch, díky kterému je tříděný materiál nadlehčován a tvoří fluidní vrstvu.

Na nakloněném vibrujícím sítu se materiál rozdělí podle specifické hmotnosti jednotlivých částic. Na stroji je možné nastavit velikost vibrací (pomocí frekvenčního měniče), množství vzduchu vytvářejícího fluidní vrstvu, sklon ve dvou vzájemně kolmých směrech. Dále je možné nastavit množství přiváděného produktu, přesné nastavení jednotlivých frakcí (posuvnými hradítky) a potah síta podle druhu čištěné plodiny.

Síto je možné naklonit ve dvou vzájemně kolmých rovinách.


Přednosti:
 • Dynamicky vyvážen kmitající pohon minimalizuje dynamické účinky na stavební konstrukci
 • Úsporný provoz
 • Snadné a přesné seřízení parametrů stroje
 • Tichý chod
 • Velmi nízké vibrace
 • Vysoká kvalita čištění (skutečná fluidní vrstva)
 • Vysoká kvalita a odolnost potahů
 • Nepoškozuje tříděná zrna
 • Není nutný vibrační podavač
Možnosti použití:
 • Čističky osiv
 • Mlýny na obilí, rýži a kukuřici
 • Čističky máku a drobných semen
 • Linky na čištění ovsa, rýže (oddělení pluchatých zrn)
 • Loupací linky na obiloviny, špaldu, proso, pohanku a slunečnici
 • Potravinářský průmysl
 • Přesné třídění různých zrnitých produktů v průmyslových linkách
Stroj je možné doplnit volitelným příslušenstvím:
 • Pytlovací zařízení
 • Aspirační kryt stolu
 • Odsávací ventilátor
 • Vratný šnekový dopravník
 • Dálkové ovládání

Technická data:
Typ stroje JGT 12 23
VÝKON
Drobná semena (mák, kmín, trávy, jetel) t/h 0,1-0,3 0,5-1
Obilniny (pšenice, oves) t/h 0,4-0,9 1,5-3,5
Olejniny (len, hořčice) t/h 0,2-0,5 0,8-1,6
ROZMĚRY
Délka mm 1440 2625
Šířka mm 1125 1620
Výška mm 1545 1685
OSTATNÍ
Plocha stolu 0,6 2,3
Příkon kW 0,3 0,37
Příkon ventilátoru kW 4 11
Hmotnost kg 540 910
POZNÁMKA
Výkon – Údaje o výkonu se vztahují k materiálu vstupujícímu na stůl, jsou přibližné a platí pro běžně se vyskytující nečistoty v dané plodině. Výkon stroje při zpracování jednotlivých surovin se mění v závislosti na stupni znečištění suroviny, její vlhkosti a dle kvality nastavení a seřízení stroje. * Příkon ventilátoru se mění podle tříděného materiálu. Uvedený výkon je maximální.