JCR 05

JCR 05

JCR 08

JCR 08

JCR Vzduchově-sítové třídiče

Vzduchové-sítový třídič JCR velmi přesně třídí a čistí materiál na sítech za pomoci vzduchu, který prochází síty. Těžší částice propadají síty a lehčí jsou na sítech nadlehčeny a přechází přes síto spolu s většími částicemi.

Pohon stroje zajišťuje dvojice vibromotorů. Stroj má v základním provedeni 2 řady sít nad sebou, každá řada je osazena třemi síty. Toto uspořádání sít umožňuje třídit materiál na tři propady a dva přepady. Síta jsou čištěna pružnými kuličkami. Množství vzduchu procházejícího jednotlivými síty je možné přesně regulovat. Přesná volba sít dle tříděného materiálu spolu s přesnou regulaci množství procházejícího vzduchu zaručuji přesně třídění rozměrové i podle specifické hmotnosti. Běžně dosahovaná kvalita vyčištěné suroviny na tomto stroji je nad 99,5 % čistoty oddělitelných nečistot a příměsí. Rychlost průchodu materiálu strojem je možné měnit dle potřeby. Díky speciálnímu zvedacímu zařízení lze snadno vyměnit síta podle potřeby čištěného materiálu. Aspiraci stroje zajišťuje radiální ventilátor (JVR). Odsávaný vzduch je nutné čistit v odstředivém odlučovači prachu nebo filtru. Využitelnost jednotlivých frakci závisí na kvalitě čištěné suroviny a na volbě zařazených sít a množství procházejícího vzduchu.

Surovina, která je zpracovávaná na vzduchově-sítovém třídiči JCR, by měla byt řádně předčištěna, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků při čištěni. Při čištěni drobných semen a osiv je vhodné doplnit čističku JCR pneumatickým třídicím stolem JGT.


Přednosti:
 • Šetrné působeni na tříděný materiál
 • Dokonala čistitelnost všech časti
 • Male rozměry a kompaktní uspořádaní
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Snadná výměna sít
 Možnost použití:
 • Třídicí a čisticí stroj v linkách na drobná semena a mák
 • Třídicí stroj v loupacích linkách
 • Čistička krupic ve mlýnech
 • Třídicí stroj v linkách na mletí celozrnných mouk
 • Čisticí a třídicí stroj pro čištění obilovin a osiv, včetně jejich kalibrace
 • V čisticím a třídicím procesu technických surovin – jako jsou různé plasty, drcená guma, rozemleté výlisky, pokrutiny atd.

Technická data:
Typ stroje JCR 05 08
VÝKON
Obilniny (pšenice, oves) t/h 0,6 2
Tráva t/h 0,3 1
Drobná semena t/h 0,15 0,5
ROZMĚRY
Délka mm 2030 2670
Šířka mm 950 1255
Výška mm 1800 1955
OSTATNÍ
Sítová plocha hrubá 1 2,1
Příkon kW 0,5 1,1
Příkon ventilátoru kW 4 7,5
Hmotnost kg 400 650
POZNÁMKA
Výkonové parametry strojů jsou informativní, mění se podle druhu, kvality, vlhkosti a stupně znečištění zpracovávané suroviny.