JGC 05

JGC 05

JGC 08

JGC 08

JGC Gravitační koncentrátory

Koncentrátory JGC jsou určené na dělení proudu základního materiálu na dvě frakce – lehkou a těžkou. Stroje se používají ve zpracovatelských podnicích, jako jsou čističky osiv, mlýny, vločkárny, loupárny apod.

Tříděný materiál je přiváděn na nakloněné síto, na kterém vlivem působení vzduchu dochází k vytvoření fluidní vrstvy a k rozvrstvení tříděného materiálu od lehkého navrchu k těžkému dole. Lehčí materiál teče po sítě dolů, těžší vlivem kmitů síta postupuje směrem nahoru.

Jednotlivé frakce vypadávají přes klapky do výpadových košíků. Podle vstupního materiálu je možné nastavit: sklon síta, velikost kmitu, úhel vrhu částic a množství odsávaného vzduchu. Stroj je schopen odstranit i příměsi s jemně rozdílnou objemovou hmotností

Odsávaný vzduch je nutné čistit v cyklonu nebo filtru.


Přednosti:
 • Vysoká účinnost
 • Malé rozměry a kompaktní uspořádání
 • Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
 • Minimální nároky na údržbu
 • Snadné seřizování parametrů
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Podtlakové provedení – bezprašný provoz
Možnosti použití:
 • Loupárny – oddělení slupek a lehkých frakcí
 • Čistící linky na osiva – oddělení zrna s nízkou hmotností (např. zaschlá nebo poškozená škůdci)
 • Mlýny – rozdělení zrna na lehké a těžké frakce
 • Další potravinářské provozy

Technická data:
Typ stroje JGC 03 05 08 12
VÝKON
Výkon t/h 0,5-1 1-2 1,5-4 2-6
ROZMĚRY
Délka mm 1170 1640 1835 1850
Šířka mm 780 1020 1320 1660
Výška mm 1335 1745 1750 2330
OSTATNÍ
Sítová plocha hrubá 0,21 0,5 1 1,4
Spotřeba vzduchu - odsávání m³/h 1512 3600 7200 10800
Hmotnost kg 205 380 450 640
POZNÁMKA
Rozměry a hmotnosti uvedeny bez ventilátoru. Výkon uveden na pšenici. Materiál vedený na gravitační koncentrátor JGC musí být vyčištěn na sítech a vzduchem. Množství odsávaného vzduchu je větší pro těžší materiály (např. luštěniny) a menší pro lehké materiály (např. slunečnice).