Sponzoring

Všichni v JK Machinery si plně uvědomujeme svoji společenskou zodpovědnost. Pomáháme tam, kde je třeba, ať již jako jedinci, nebo jako firma. Aby tato podpora dávala smysl, a byla využita kde je jí nejvíce zapotřebí, stanovili jsme si základní pilíře našeho sponzoringu. Snažíme se, aby naše partnerství s danými subjekty bylo dlouhodobé a organizace věděli, že s naší podporou mohou pravidelně počítat. Zároveň je naší prioritou rozdělení pomoci mezi různě zaměřené subjekty a její regionální rozložení po celé republice.
Naše pomoc je poděkováním všem jednotlivcům, kteří v daných organizacích pracují a odvádí tak pro celou naši společnost neocenitelnou přidanou hodnotu. Děkujeme!

Podpora aktivit osob s tělesným, mentální a kombinovaným zdravotním postižením

SK KAPŘI

Pan Ivan Jůna, z Jindřichova Hradce, provozuje již od roku 2001 činnost sportovního klubu Kapři, který je určen pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, a to jak vrozeným, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání dětí i dospělých s tělesným postižením. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků. Plavání napomáhá klientům se zdravotním postižením ke zvýšení tělesné i psychické kondice, dává jim nové podněty a rovněž nevšední zážitek přátelství i týmové spolupráce. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody sportovců s tělesným postižením. Mezi nejznámější závody patří akce „Vajgarský kapr“.
Ivan Jůna, spolu s ostatním dobrovolníky, spoluorganizuje pro své svěřence také populární letní tábor.

Důstojná péče a přístup k lidem v posledních chvílích jejich života

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. My se svoji maličkou měrou snažíme přispět, aby odchod byl snesitelnější a co nejvíce důstojný.
V hospici se všem jeho klientům dostane celodenní potřebné péče, rodina a návštěvy jsou bez omezení vřele vítáni, klienti mají k dispozici knihovnu, výtvarné dílny, mohou se věnovat hudbě. Vše je přizpůsobeno kvalitně prožitému dni.
Velký respekt patří všem lidem, kteří se na fungování a provozu hospice v Litoměřicích podílejí. Vážíme si vás!

Edukace ve zdravotní systému

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největším specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice.
Díky vědě ve zdravotnictví dosáhlo celé lidstvo ohromného pokroku. V JK Machinery si vážíme práce lidí v Institutu klinické a experimentální medicíny. Věříme, že dárcovství má smysl. Proto každoročně podporujeme činnost Odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů IKEM.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

DUKLA PRAHA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TÁBOR-KLOKOTY

Uvědomujeme si, že budoucnost Země záleží na našich dětech. Ne všechny děti ale mají rovné startovní příležitosti. Proto budeme vždy podporovat děti v jejich smysluplně stráveném volném čase. Ať již jde o sport, kulturu, či jiné zájmové kroužky a sdružení.