JCC 08

JCC 08

JCC 05

JCC 05

JCC 03

JCC 03

JCC Čističky VibroCompact

Čištička JCC čistí všechny druhy obilovin a dalších plodin, drobných semen, máku, sušených bylin, koření, tabáku nebo soli. Produkt je oddělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).

Čištěný materiál prochází přes dvojici kmitajících sít. Kmity jsou vyvozovány dvojicí vibromotorů. Síta jsou samočinně čištěna pružnými kuličkami. Velikost otvorů sít je volena v závislosti na plodině a typu nečistot, které mají být odstraněny. Integrovaná aspirační skříň zajišťuje odstranění lehkých nečistot jako plevy a prach na výstupu stroje. Pro odsávání a čištění vzduchu z aspirační skříně doporučujeme použít radiální ventilátor s odstředivým cyklónovým odlučovačem.

Jednoduchá stavebnicová konstrukce předurčuje tento stroj pro účely posklizňového zpracování zemědělských plodin pro menší zemědělské podniky i pro speciální účely třídění a prosévání. Je vhodný pro všechny případy prosévání a třídění, a to i tam, kde se často mění tříděný materiál. Přitom je možné veškeré části, které přichází do styku s tříděným materiálem dokonale vyčistit.


Přednosti
 • Kompaktní uspořádání
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
 • Snadná a rychlá výměna sít jednou osobu
 • Účinné čištění sít pomocí pružných kuliček
 • Účinné vzduchové čištění lehkých nečistot v aspirační skříni
 • Bezprašný provoz
 • Tichý a klidný provoz bez vibrací
Možnosti použití
 • Předčistička obilí na příjmu do sil nebo skladů
 • Čistička obilí v mlýnech a obilních skladech
 • Čistička obilí a zrnin v zemědělství (posklizňové linky)
 • Vysoce účinné čištění nebo třídění obilovin a ostatních semen
 • Třídění různých produktů (cukr, sůl, káva, kakao, léčivé rostliny,guma plastické hmoty, odpady, atd.)
 • Třídění a oddělování příměsí v technologických linkách
Stroj je možné doplnit volitelným příslušenstvím:
 • vzduchová předčistička (oddělení prachu před sítovým čištěním)
 • odklasňovač, drhlík
 • přídavné síto pro čištění propadu spodního síta
 • odsávání prachových podílů z propadu a další

Technická data:
Typ stroje JCC 03 05 08
VÝKON
Předčištění t/h 1,5 6 15
Průmyslové čištění t/h 1 4 10
Jemné čištění t/h 0,5 2 5
ROZMĚRY
Délka mm 1300 1540 1970
Šířka mm 720 930 1235
Výška mm 1745 1235 1520
OSTATNÍ
Sítová plocha hrubá 0,4 0,8 1,9
Příkon kW 0,3 0,3 0,5
Příkon ventilátoru kW 1,1 1,5 1,5 / 2,2
Hmotnost kg 205 230 410
POZNÁMKA
Výkon – Výkonové údaje platí pro čištění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m3, vlhkost max. 16% a při použití drátěných sít. Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje.