encyklopedie

Katalog procesů a jejich podrobný popis

Posklizňové zpracování
Loupání
Čištění a třídění
Výroba vloček a krup
Čištění v balírnách
Výroba osiv