encyklopedie

Loupání

Jak fungují linky na loupání

Intenzivní loupání a odírání zrna je proces pro zvýšení hodnoty zrna. Účelem je odstranění slupky a případně vnějších vrstev zrna. Loupat je možné odíráním, noži, nárazem nebo za pomoci dalších technologií s využitím tepla, vody, chemikálií, apod.

Důvodem pořízení technologie na loupání bývá přímé zvýšení přidané hodnoty komodity, a tím i dosažení vyšší realizační ceny finálního produktu. Jiným důvodem je zařazení této technologie před dalším zpracováním komodity v potravinářské lince nebo lince na výrobu krmiv. Příkladem může být využití loupání v lince na výrobu ovesných vloček nebo v lince na lisování olejů, kde loupání může ovlivnit jak kvalitu samotného oleje, tak zejména kvalitu výlisků, které jsou důležitou surovinou pro další krmivářské zpracování.

Loupanými plodinami mohou být obiloviny, olejniny, luskoviny, ale i další technické nebo exotické plodiny.

Mezi základní loupačky patří:

Horizontální loupačky

Horizontální loupačky JHP slouží k povrchovému loupání a čištění obilovin nebo luštěnin před jejich dalším zpracováním. Používají se k intenzivnímu loupání obalových částí zrn, např. žita před mletím v žitných mlýnech, odstranění ovesných vousků před vločkováním, apod. Loupacím elementem je kamenný loupací plášť, na který je materiál směrován hnacími lopatkami. Výpadem na konci (většinou do aspirační skříně) vypadává směs zrn a slupek. Horizontální loupačky jsou určeny pro loupání těchto komodit: žito, oves, pšenice špalda, pšenice jednozrnka, pšenice dvouzrnka, hrách, čočka a další.


Horizontální odíračky

Horizontální odíračky JHS slouží k povrchovému čištění obilovin nebo luštěnin před jejich dalším zpracováním. Loupacím elementem je loupací plášť z děrovaného plechu, na který je materiál směřován hnacími lopatkami. Výpadem na konci (většinou do aspirační skříně) vypadává směs zrn a slupek. Výpadem pod pláštěm (sběrná násypka) propadávají slupky a zlomky. Horizontální odíračky JHS se používají k povrchovému čištění pšenice. Přitom je odstraněna část obalových vrstev zrna a vousek. Dále mohou být využity pro odosinkování ječmene, odstranění vousku kmínu, odpluchování pšenice špaldy, rýže (paddy) nebo k povrchovému čištění a leštění obilovin a luštěnín obecně.


Nárazové loupačky

Nárazové loupačky JHI se používají k loupání olejnin nebo obilovin, kde jádro není pevně spojeno se slupkou. Loupání je prováděno na principu využití kinetické energie nárazu letícího zrna. Loupačky JHI se používají k loupání surovin, které již prošly čištěním a tříděním (kalibrováním). Po loupání je nutné roztřídit slupky, zlomky jader, celá jádra a nevyloupaná zrna. Stroj není vhodný pro loupání semen, kde slupka pevně lpí na jádru.

Nárazové loupačky jsou určeny pro loupání olejnin, např. slunečnice, konopí, moringa, piniové oříšky, třešňové pecky, dále pro loupání obilovin, např. oves, pšenice špalda, pšenice jednozrnka a dvouzrnka. Vyloupaná surovina se nejčastěji používá k přímé konzumaci celých jader, případně mohou být zařazeny další potravinářské nebo i krmivářské operace.


Diskové loupačky

Diskové loupačky JHD slouží k oddělení slupek semen, která nelpí pevně na jádru. Loupání probíhá v mezeře mezi rotujícím a stojícím kotoučem. Materiál vstupuje otvorem ve středu kotouče a vystupuje po obvodu. Je možné použít různé kombinace loupacích kotoučů – např. ocelový, gumový, korundový. Rotující disk je uložen ve valivých ložiscích s vysokou únosností. Nerotující disk je vertikálně posuvný. Jeho přibližováním nebo oddalováním od rotujícího kotouče dochází ke změně velikosti loupací spáry, tj. mezery mezi oběma kotouči. Povrch rotoru a statoru se mění v závislosti na druhu loupané suroviny. Nastavení optimální loupací spáry mezi rotorem a statorem diskové loupačky je podle velikosti zrn dané suroviny. Surovina musí být dávkována do diskového loupacího stroje rovnoměrně. Surovina vedená na proces loupání musí být velmi dobře vyčištěná, především musí být zbavená kaménků, které mohou poškodit loupací plášť a semena musí být roztříděna podle velikosti (kalibrovaná). Diskové loupačky jsou určeny zejména pro loupání pohanky a prosa.


Vertikální loupačka

Vertikální loupačky JHV slouží k intenzivnímu loupání obilovin a luštěnin. Loupání produktu probíhá v prostoru mezi vertikálními brusnými kotouči, uloženými na duté hřídeli a kruhovým sítem. Dutou hřídelí prochází vzduch, který ochlazuje loupaný produkt. Regulace výkonu a intenzity loupání je na výpadu stroje. Stroj musí být připojen na externí aspiraci, která průběžně odstraňuje obroušený materiál. Vertikální loupačky jsou určeny pro loupání ječmene při výrobě krup, dále pro loupání čočky, pšenice, žita, čiroku, hrachu, rýže apod.


Kompaktní loupačka

Kompaktní loupačky JHC pracují na horizontálním principu. Loupaný materiál je přiváděn do otáčejícího se rotoru, který loupaná zrna urychlí a nasměruje proti speciálnímu nárazovému prstenci z otěruvzdorného plastu, o který se nárazem vnější slupka zrna rozbije. Tento způsob loupání je efektivní a málo energeticky náročný. Loupačky JHC jsou určeny pro loupání obilovin, především pšenice špaldy, pšenice jednozrnky, dvouzrnky a ovsa.


Odosinkovač (odklasňovač)

Odosinkovače (odklasňovače) JHA jsou určeny pro pro odklasnění a úpravu semena před čištěním. Stroj je tvořen ocelovou skříní, ve které je uložen rotační hřídel s ocelovými prsty. Pohybem těchto prstů dochází uvnitř skříně k procesu domlacování, odosinkování a vyhlazení zrna. Výkon a intenzita úpravy materiálu se nastavuje hradítkem na výpadu.

Při instalaci odosinkovače (odklasňovače) JHA jako samostatného stroje je vhodné řešit aspiraci na výpadu stroje. Při instalaci stroje na vpádu modulární čističky JCM VibroMAX je se doporučuje instalovat bypass pro čištění bez odosinkování.

Odosinkovače (odklasňovače) JHA jsou určeny pro odosinkování ječmene, odpluchování pšenice, odstranění vousků ovsa a rozmělnění trsů semen.