encyklopedie

Čištění v balírnách

Jak fungují linky na čištění v balírnách

Balírny, které bývají součást větších logistických firem, zajišťují pro své zákazníky příjem zboží, jeho roztřídění, evidenci, přebalení do domluveného obalu, etiketaci a štítkování, zabalení zboží do skupinového obalu, skladování a následnou expedici.
Specializované potravinářské balírny se často zaměřují též na další zhodnocení zpracovávané komodity. Tím může být její vyčištění, kalibrace, ale i loupání, pražení, vločkování nebo jiné potravinářské technologie.
Pro čištění a třídění jsou v potravinářských balírnách základními stroji modulární čističky VibroMAX JCM, popř. čističky VibroCompact JCC. Tyto stroje bývají dále doplněny odkaménkovači JGT, popřípadě pneumatickými třídícími stoly JGT, detektory kovů či specializovanými rentgeny. Na finální a kontrolní pozici čištění by měl být v moderní balírně vždy zařazen optický třídič. Pro dopravu produktu jsou vhodné šetrné dopravníky – pomaloběžné korečkové elevátory JTE.L nebo pásové dopravníky JTB.