encyklopedie

Posklizňové zpracování

Jak fungují linky na posklizňové zpracování

Posklizňová linka slouží ke zpracování a následnému uskladnění zemědělských komodit bezprostředně po sklizni. Cílem je zbavit sklizené obiloviny, luštěniny a olejniny stanoveného množství nežádoucích nečistot, snížit jejich vlhkost na úroveň přijatelnou pro skladování a současně homogenizovat jednotlivé druhy komodit při sklizni. Jakost zpracovávané, skladované a expedované komodity lze hodnotit množstvím a granulometrickým složením nečistot, měrnou hmotností a dalšími ukazateli, jako např. hmotnost 1000 zrn nebo biochemické vlastnostmi obilí, luštěnin a olejnin. Důležitým sledovaným parametrem je rovněž vlhkost, se kterou je spojena teplota a doba skladovatelnosti komodity.

Příjem komodity probíhá prostřednictvím podzemního, nadzemního nebo polozapuštěného příjmového koše, dle charakteru posklizňové linky a zpracovávaných plodin. K čištění slouží čistička JCM Vibromax, která je vhodná pro linky s požadavkem na vyšší výkon. Sítovým a aspiračním předčištěním nebo čištěním se oddělí velké a drobné příměsi a drobné zrno.

Sušení:
Technologický zásobník zajišťuje kontinuální příjem suroviny na sušičku, kde se sníží vlhkost komodity na požadovanou hodnotu. Tu pak je možné dlouhodobě skladovat.

Skladování a expedice:
Usušená komodita se skladuje v silech nebo je naskladňována přímo na nákladní automobil. Pro skladování se nejčastěji používají ocelová válcová sila, a to buď s plochým dnem nebo s kuželovou výsypkou.