encyklopedie

Výroba osiv

Jak fungují linky na výrobu osiv

Čištění (třídění) osiv je řešeno jedním nebo více stroji.
Cílem je z geneticky hodnotných sklizených plodin vytřídit pouze nejkvalitnější zrna pro setbu. Je nutné oddělit zrna malá, zaschlá a zlomky zrn, dále semena jiných plodin a plevelů.
Sestava konkrétní linky je navržena podle plodin, výkonu a požadavků konkrétního zákazníka.

Běžná linka na osiva sestává z následujících technologických uzlů:
1) Příjem materiálu a jeho předčištění
2) Jemné čištění a kalibrace osiv
3) Moření osiv a balení

Zpracovávané plodiny mohou být: obiloviny (např.: pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale, čirok, rýže), olejniny (např.: slunečnice, řepka, len, mák, konopí, seznam, lnička, ostropestřec), luštěniny (např.: hrách, sója, čočka, fazole, cizrna, vikev, bob), traviny (např.: jetel, svazenka, vojtěška, jílek, bojínek, kostřava, ), ale i pšenice špalda, pšenice jednozrnka, pšenice dvouzrnka, pohanka, proso, milička habešská, kmín, laskavec a další.

1) Předčištění (výkon cca 20 – 100 t/h)
Část příjmu a předčištění je řešena příjmovým košem či násypkou, následuje čistička VibroMAX JCM. Cílem je rychle oddělit odpady a drobné zrno při příjmu do skladovacích zásobníků pro pozdější třídění (jemné čištění) osiv. Samostatné předčištění zařazujeme pouze u linek s vyšším výkonem, zejména pro snížení množství skladovaného materiálu před finální úpravou. Obvykle výkon předčištění je cca 20-100 t/hod.

2) Jemné čištění – vlastní osivářská linka (výkon cca 5 – 35 t/h)
Sestává ze sítové čističky VibroMAX JCM (s předřazeným odklasňovačem/odosinkovačem JHA/JHS), válcového triéru JCT a pneumatického třídícího stolu JGT, případně v kombinaci s gravitačním koncentrátorem JGC. Pro finální a kontrolní fázi čištění osiv může být zařazen i optický třídič.

Navržená sestava strojů má za úkol oddělit drobné zrno a zlomky a rovněž zrna plevelů, kterých by ale v čištěném materiálu mělo být naprosté minimum. Sítová čistička VibroMAX JCM má možnost vzduchového čištění na vstupu i na výstupu. Lze využít rovněž stroje se třetí řadou sít, např. JCM 10133, které jsou schopny oddělit malé zrno 2. jakosti. Na tomto stroji dochází k vytřídění zrn o malém rozměru. Před sítovou čističku VibroMAX JCM je vhodné zařadit odklasňovač nebo odosinkovač (stroje typu JHA nebo JHS), který najde využití zejména pro rozdružení vícečetných zrn a klásků u ječmene. Při zapojení tohoto stroje je vždy nutná možnost bypasování.

Válcový triér JCT slouží obvykle pro oddělení krátkých příměsí (zlomky zrn, kulaté plevely), ale i dlouhých příměsí (např. ovsíř). Pneumatický třídící stůl JGT oddělí lehké nečistoty, zejména zrna zaschlá a vyžraná broukem a případně rovněž těžké nečistoty. Před pneumatický třídící stůl lze při požadavku vyšších výkonů doplnit koncentrátor JGC

V posledních letech je doporučováno zařazení optického třídiče na konec linky. Nevýhodou optického třídiče je vyšší pořizovací cena, ale zato je tento stroj relativně univerzálně použitelný pro oddělení libovolných nečistot a příměsí.

3) Moření a balení (výkon moření cca 1-40 t/h)
Kvalitní namoření zrna zajistí jeho dobrou dezinfekci a ochranu. Mořička vždy obsahuje dávkování materiálu a mořidla, jeho aplikace, míchání, osušení. Balení osiv probíhá do big-bagů a/nebo pytlů.Využívají se různé typy baliček a stojanů na big-bagy.

4) Dopravníky
V linkách na osiva volíme dopravníky s ohledem na nízké poškození zrna a také s možností dopravníky při změně čištěné komodity.
Pro dopravu odpadů je možné použít běžné typy dopravníků.
Stroje: pásové dopravníky JTB, pomaloběžné elevátory JTE, vaničkové dopravníky.