encyklopedie

Výroba vloček a krup

Jak fungují linky na výrobu vloček a krup

Nejrozšířenější a tradiční surovinou pro výrobu potravinářských a krmivářských vloček je oves. Jedná se o nutričně velmi hodnotnou a lidskému zdraví prospěšnou plodinu, která obsahuje důležité aminokyseliny, velmi vysoké množství tuků s vhodným poměrem nasycených a polynenasycených mastných kyselin a sacharidy s vysokým podílem ve vodě rozpustné vlákniny.

Výroba ovesných vloček je technologicky poměrně náročný mlýnský proces, kde vlivem mechanických a hydrotermálních procesů jsou z obilek vyrobeny stravitelné a chemicky stabilizované vločky určené pro přímou konzumaci nebo pro další potravinářské zpracování, například výrobu müsli tyčinek. Ovesné vločky je nutné stabilizovat, aby byly dlouhodobě skladovatelné bez změny jakosti. Technologie je schopná vločkovat i jiné druhy obilovin, např. špaldu nebo pšenici.

Pro kvalitní vločky je potřeba vybrat kvalitní vstupní surovinu. K čištění a oddělení příměsí slouží čistírna. Základní stroje čistírny jsou sítová čistička VibroMAX JCM, odkaménkovač JGD a trier JCT.

Dále následuje proces loupání, kde horizontální odíračka JHS odstraní oobalovou a povrchovou vrstvu zrna obsahující mykotoxiny jako aflatoxiny nebo fusaria.

Po loupacím procesu se surovina určená pro samotné vločkování čistí na čističce VibroCompact JCC, pro odstranění slupek a drobných nečistot. Následuje finální dočištění na pneumatickém třídícím stole JGT, kde jsou odstraněna zrna nestandardní, napadená škůdci nebo zaschlá.

Před samotným vločkováním na mačkací stolici se zrno hydrotermicky upravuje, aby bylo správně provařeno a byla zajištěna jeho chemická stálost. K tomu slouží napařovací šneky a hydrotermální kolona s přesně řízeným dávkováním vlhkosti a teploty. Po mačkání se vločky suší na skladovací vlhkost.

Před balením do pytlů prochází vločky přes kontrolní prosev na stroji čističce VibroCompact JCC.