Úspory energie v areálu JK Machinery Tábor

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Úspory energie v areálu JK Machinery Tábor“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025729, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu prostřednictvím opatření, která pomohou snížit náklady a tím zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Tím bude dosaženo realizací opatření spočívající v zateplení vnějších obvodových stěn haly, zateplení střešního pláště a výměny otvorových výplní. Jedná se o stavbu pro výrobu a skladování na p. č. 5315/4 v k. ú. Tábor [764701], obec Tábor.