Zpracovatelská linka pro ekofarmu

Zákazník
BioVavřinec s.r.o., Česká republika
Lokalita
Okrouhlice, Česká republika
Rok realizace
2010
Popis / Základní popis linky

Linka je navržena pro finalizaci zemědělských plodin u ekozemědělce. Mezi zpracovávané plodiny patří obiloviny, luštěniny i olejniny. Linka obsahuje část posklizňového zpracování plodin, vč. příjmu, vstupního čištění a sušení. Dále zahrnuje technologii loupání za pomoci několika druhů loupaček a rovněž mletí mouky. Na lince je možné též dočistit zpracovávané plodiny a drobná semena na vysokou čistotu pomocí vzduchově sítového třídiče a pneumatického třídícího stolu.


Parametry
příjem obilovin
15 t/h
sušení obilovin
61 t/24h
loupání špaldy
500 kg/h
výroba mouky
100-200 kg/h
Stroje v lince

Technologie v lince


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.