Posklizňová linka

Zákazník
ZoD Podhradí, Česká republika
Lokalita
Choustník, Česká republika
Rok realizace
2014
Popis / Základní popis linky

Posklizňová linka v Zemědělském a obchodním družstvu Choustník na Táborsku slouží k příjmu, čištění a sušení zemědělských komodit. K příjmu slouží příjmový koš, ze kterého se dopravuje komodita do elevátoru. Tím je dále obilí dopraveno na sítovou čističku PVT 1020 (JCM 10122.C1P0A2) umístěnou na typové plošině. Vyčištěný materiál putuje přímo do jednoho ze čtyř skladovacích sil. Pokud je ale vlhký a je třeba jej dále dosušit, uskladní se v jednom ze šesti manipulačních zásobníků. Sušení obstarává kontinuální sesypná sušárna NECO D1690 na propan-butan. Rychlost průchodu zrna sušárnou je regulována automaticky řídicím systémem. Usušené zrno je dopraveno šnekovým dopravníkem zpět do haly. Vyčištěný a usušený materiál je skladován ve velkokapacitních silech a v expedičních podjezdových silech pro přímou expedici. Materiál je do nich dopravován přímo z čističky nebo ze skladovacích sil.


Stroje v lince

Technologie v lince


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.