Posklizňová linka

Zákazník
Hindický, s.r.o., Slovenská republika
Lokalita
Plavé Vozokany, Slovenská republika
Rok realizace
2013
Popis / Základní popis linky

Posklizňová linka v zemědělské farmě Hindický na jižním Slovensku slouží k příjmu, čištění a sušení zemědělských komodit, primárně kukuřice. Postavena je v místě stájí bývalé živočišné výroby. Původní stáj slouží nyní jako sklad vyčištěných a usušených komodit.

K příjmu slouží příjmový koš se zalomeným redlerem, který dopravuje komoditu do příjmového elevátoru. Ta dále postupuje na čističku PVT 1000 (VibroMAX JCM 10122.C1P0A2), která je umístěna na zastřešené ocelové plošině. Za čističkou následuje technologie sušení. Sušení obstarává kontinuální sesypná sušárna Mathews Company L 1350– BEM- LP/380 V. Jako palivo se používá LPG.


Parametry
čištění
40 t/h
Stroje v lince

Technologie v lince


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.


Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.