Linka na loupání slunečnice (pro potravinářské účely)

Linka je určena pro výrobu slunečnicových jader pro potravinářský průmysl.

V lince se zpracovává potravinářská, případně olejná slunečnice, ze které se získává čisté jádro.

Firma JK Machinery patří mezi nejvýznamnější české výrobce zařízení pro posklizňové zpracování plodin. Svým zákazníkům v mnoha zemích nabízí jednotlivé dodávky strojů až po kompletní řešení posklizňových linek na klíč.

Popis linky na loupání slunečnice (pro potravinářské účely)

Příjem a čištění:
Čištění slunečnice od větších a menších příměsí obstarává čistička JCM VibroMAX s aspirační předčističkou. Po čištění následuje třídění slunečnice. Na stroji JCM VibroMAX je získáno rozměrové spektrum semen vhodných k loupání. Následuje odkaménkování na odkaménkovači JGD.

Loupání:
Před samotným loupáním je zařazen válcový trier JCT pro odstranění dlouhých nečistot. Proces loupání zajišťuje nárazová loupačka JHI. Aspirační skříň JAB zajistí základní separací slupek proudem vzduchu.

Čištění po loupání a balení:
Po loupacím procesu je slunečnice čištěna na čističce JCM VibroMAX. Slupky jsou odstraněny na gravitačním koncetrátoru JGC. Další čistící stroje, které umožní odstranění drtě, slupky a neoloupaných zrn, jsou vzduchově-sítová čistička JCR a pneumatický třídící stůl JGT. Posledním strojem technologie je optický třídič, který provede dočištění na finální čistotu. Balení obvykle probíhá do pytlů nebo velkoobjemových vaků.

Linky dalších technologií

Linky podle zpracovávané suroviny

Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.