Linky na výrobu osiv

Výroba kvalitního osiva musí zabezpečit osivo zdravé, nenapadené škůdci, standardizovaných rozměrů, případně též namořené. Strojní vybavení osivářské linky musí zabezpečit minimální ztráty osiva jeho poškozením při výrobním procesu. Tomu je technologie přizpůsobena použitím šetrných dopravních cest.

Firma JK Machinery patří mezi nejvýznamnější české výrobce zařízení pro posklizňové zpracování plodin.

Svým zákazníkům a obchodním partnerům nabízí:

  • unikátní znalosti a více než třicet let zkušeností pro návrh optimálního řešení
  • vlastní laboratorní zkušebna pro stanovení a garantování výsledného výkonu a parametrů dodávaných zařízení
  • konstrukčně inovativní, důmyslná a maximálně jednoduchá zařízení
  • řešení pro drobné zemědělce, ekofarmáře, ale i velké podniky a potravinářské provozy
  • dodávky jednotlivých strojů nebo kompletních projektů na klíč
  • uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
  • záruční a pozáruční servis

Linky dalších technologií

Linky podle zpracovávané plodiny

Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.


VÍTE, ŽE?

Linky na výrobu osiv mohou kombinovat mnoho principů čištění a třídění – např. rozměrové, aerodynamické, magnetické nebo podle barvy či měrné hmotnosti?