Linka na výrobu vloček

Linka slouží na výrobu ovesných vloček.

Výroba ovesných vloček je technologicky poměrně náročný mlýnský proces kde vlivem mechanických a hydrotermálních procesů jsou z obilek vyrobeny chemicky stabilizované vločky určené pro přímou konzumaci nebo pro další potravinářské zpracování, například výrobu müsli tyčinek. Ovesné vločky je nutné chemicky stabilizovat, aby byly dlouhodobě skladovatelné bez změny jakosti. Technologie je schopná vločkovat i jiné druhy obilovin, např. špaldu nebo pšenici.

Firma JK Machinery patří mezi nejvýznamnější české výrobce zařízení pro posklizňové zpracování plodin. Svým zákazníkům v mnoha zemích nabízí jednotlivé dodávky strojů až po kompletní řešení posklizňových linek na klíč.

Popis linky na výrobu vloček

Příjem a čištění:
Pro kvalitní vločky je potřeba vybrat kvalitní vstupní surovinu. K čištění a oddělení příměsí slouží čistírna. Základní stroje čistírny jsou sítová čistička VibroMAX JCM, odkaménkovač JGD a trier JCT.

Loupání:
Loupačka JHS odstraňuje obalovou a povrchovou vrstvu zrna obsahující mykotoxiny jako aflatoxiny nebo fusaria.

Čištění po loupání:
Po loupacím procesu se surovina určená pro samotné vločkování čistí na sítovém třídiči JCC VibroCompact, kde se odstraní slupky a drobné nečistoty. Následuje pneumatický stůl JGT jako finální dočištění, odstranění nestandardních zrn, zrn napadených škůdci nebo zrn zaschlých.

Napařování, vločkování a sušení:
Před samotným vločkováním na mačkací stolici se zrno hydrotermálně upravuje tak, aby bylo správně provařeno a byla zajištěna chemická stálost. K tomu slouží napařovací šneky a hydrotermální kolona s přesně řízeným dávkováním vlhkosti a teploty. Po mačkání se vločky suší na skladovací vlhkost.

Balení a expedice:
Před balením do pytlů prochází vločky přes kontrolní prosev na stroji VibroCompact JCC.

Linky dalších technologií

Linky podle zpracovávané suroviny

Máte otázku?

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.