Aktuality

13. 10. 2017

JCC Čističky VibroCompact

Čištička JCC čistí všechny druhy obilovin a dalších plodin, drobných semen, máku, sušených bylin, koření, tabáku nebo soli. Produkt je oddělen na základě rozdílné velik ...

16. 3. 2020

Linky na čištění a třídění

Technologie čištění a třídění jsou využitelné pro široké spektrum zemědělských produktů, dále v potravinářském průmyslu i pro nejrůznější průmyslové aplikace. Pro čiště ...

16. 10. 2017

Malá posklizňová linka

Malá posklizňová linka je určena zejména pro malé zemědělce jako ekonomická alternativa dražších a komplexních posklizňových linek. Používá se pro zpracování zemědělský ...

16. 3. 2020

Linky na posklizňové zpracování

Po sklizni zemědělských komodit, jsou tyto komodity přijímány a čištěny případně sušeny na posklizňových linkách. Vyčištěné a na skladovací vlhkost usušené komodity jso ...

20. 1. 2020

Linky na zpracování obilnin

Linky a technologie na zpracování obilnin od společnosti JK Machinery zahrnují mnoho procesů - od posklizňového zpracování a výroby osiv, přes různé formy loupání, až ...

15. 6. 2020

Čistička obilovin a olejnin

Vladimír Libánský, Česká republika