Aktuality

31. 1. 2020

Čištění v balírnách

Jak fungují linky na čištění v balírnách Balírny, které bývají součást větších logistických firem, zajišťují pro své zákazníky příjem zboží, jeho roztřídění, evidenci, ...

16. 3. 2020

Linky na čištění v balírnách

Linky pro balírenské čištění jsou navrženy tak, aby zajistili požadovanou čistotu výsledného produktu před jeho zabalením do spotřebitelského balení. Pro maximální kont ...

9. 6. 2020

Linka na loupání slunečnice

FABIO PRODUKT spol. s r.o., Česká republika

16. 10. 2017

Malá posklizňová linka

Malá posklizňová linka je určena zejména pro malé zemědělce jako ekonomická alternativa dražších a komplexních posklizňových linek. Používá se pro zpracování zemědělský ...

29. 9. 2017

Malá linka na čištění hrachu a luštěnin

Linka je určena zejména pro čištění hrachu a luštěnin. Lze ji ale využít i pro jiné plodiny.

11. 6. 2020

Linka na čištění pro balírnu

FOODISH s.r.o, Česká republika

9. 6. 2020

Linka na čištění pro balírnu

NOVA, a.s., Česká republika

15. 6. 2020

Linka na vlašské ořechy

CT Servis Partner, s.r.o., Slovenská republika

11. 6. 2020

Čistička obilovin a olejnin

LN GROUP s.r.o., Česká republika

Čistička pro PET FOOD

AVICENTRA s.r.o., Česká republika

9. 6. 2020

Čistička pro PET FOOD

FORESTINA s.r.o, Česká republika