Aktuality

31. 1. 2020

Čištění a třídění

Jak fungují linky na čištění a třídění Čištění je proces při kterém se ze směsi základní kultury odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Za příměsi se považují zrna j ...

18. 11. 2021

Linka na loupání technického konopí

AlpenPionier AG, Švýcarsko

16. 10. 2017

Posklizňová linka

Posklizňová linka slouží ke zpracování a následnému uskladnění zemědělských komodit bezprostředně po sklizni. Linka je schopna zpracovat v podstatě všechny běžné typy z ...

9. 6. 2020

Linka na loupání slunečnice

FABIO PRODUKT spol. s r.o., Česká republika

24. 9. 2017

Linka na čištění máku a drobných semen

Jedná se o specializovanou linku na čištění máku. Linka je rovněž vhodná pro čištění drobných semínek.

16. 10. 2017

Malá posklizňová linka

Malá posklizňová linka je určena zejména pro malé zemědělce jako ekonomická alternativa dražších a komplexních posklizňových linek. Používá se pro zpracování zemědělský ...

11. 6. 2020

Posklizňová linka na mák

MVDr. Petr Löwenthal, Česká republika

16. 3. 2020

Linky na čištění a třídění

Technologie čištění a třídění jsou využitelné pro široké spektrum zemědělských produktů, dále v potravinářském průmyslu i pro nejrůznější průmyslové aplikace. Pro čiště ...

15. 6. 2020

Linka na posklizňové zpracování sóji

ALFA BIO s.r.o., Slovenská republika

10. 6. 2020

Posklizňová linka

Agrovinol, spol. s r.o., Slovenská republika

24. 9. 2017

Linka na čištění sladovnického ječmene

Linka slouží k čištění sladovnického ječmene.

9. 6. 2020

Čistička obilovin a olejnin

Primagra, a.s. (AGROFERT), Česká republika

8. 2. 2018

Čistírna sladu v pivovaru

Linka slouží k čištění sladu před šrotováním.

16. 10. 2017

Linka na výrobu ovesných vloček

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Slovenská republika

21. 5. 2020

Linka na loupání konopí

KONOPRO s.r.o., Česká republika

29. 9. 2017

Malá linka na čištění hrachu a luštěnin

Linka je určena zejména pro čištění hrachu a luštěnin. Lze ji ale využít i pro jiné plodiny.

11. 6. 2020

Linka na čištění pro balírnu

FOODISH s.r.o, Česká republika

Čistička lesních semen

Lesy České republiky, s.p.,Česká republika

9. 6. 2020

Čistička obilovin a olejnin

Cerea, a.s. (AGROFERT), Česká republika

Dopravní sdělení

Nová příjezdová cesta do naší továrny v Táboře